AB S.A.

AB S.A.

Adres siedziby: ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław

Kontakt: +48 71 32 40 600, +48 71 32 40 529 (fax),  sekretariat@ab.pl

Profil działalności:  inżynieria / elektronika / technologia, sprzedaż, logistyka / transport / dystrybucja

Grupa AB S.A. to największy pod względem obrotów oraz liczby klientów, dystrybutor sprzętu elektronicznego (IT, CE, TELECOM, elektroniki użytkowej i sprzętu RTV/AGD) w Europie Środkowo-Wschodniej.

www.ab.pl

Od samego początku istnienia AB S.A., dążyliśmy do zagwarantowania naszym klientom i dostawcom bezpieczeństwa i pewności we wzajemnych relacjach biznesowych. Uważamy, że zasady uczciwości w kontaktach z kontrahentami są podstawą owocnej współpracy i obustronnego zaufania. Zależy nam na niezachwianych i partnerskich stosunkach z otoczeniem, ponieważ to one są częścią sukcesu naszej Firmy. Stąd też terminowe regulowanie płatności, to dla AB kwestia priorytetowa. 

Doceniamy współpracę z podmiotami, dla których jest to równie istotne i sami także staramy się działać w zgodzie z tą zasadą. Dbamy o to, aby wszystkie zobowiązania były regulowane na czas, ponieważ wierzymy, że tylko w ten sposób możemy budować wizerunek firmy godnej zaufania.

Inicjatywy takie jak Płacę w terminie!, są dla nas szczególnie ważne, ponieważ propagują etyczne i godne naśladowania zachowania, którym staramy się być zawsze wierni. Nasz udział w tym programie potwierdza tylko to, jak dużą wagę przywiązujemy do realizacji terminowych płatności.

Łukasz Dziergwa – Kierownik Działu Kredytów i Należności