Czy jestem partnerem w biznesie?

Czy jestem partnerem w biznesie?

Partner to podmiot współuczestniczący w przedsięwzięciu-biznesie, przestrzegający  wcześniej ustalonych i zaakceptowanych przez strony reguł współpracy oraz kierujący się zasadą uczciwości.

Partnerstwo w biznesie to trwała i opłacalna relacja pomiędzy najczęściej dwoma podmiotami, kupującym i sprzedającym. Relacja ta jest z reguły efektem korzystnej dla obu stron transakcji handlowej.

Aby zbudować partnerstwo i je utrzymać, niezbędnym jest uregulowanie i wzajemne przestrzeganie przyjętych zasad współpracy. Podstawowa zasada budująca transakcję handlową i jednocześnie kluczowa dla dalszego losów partnerstwa to:

 • dla Sprzedającego – obowiązek  dostarczenia produktu/usługi oraz prawo do otrzymania umówionej zapłaty w uzgodnionym terminie,
 • dla Kupującego – prawo otrzymania produktu/usługi zgodnego z zamówieniem oraz obowiązek dokonania zapłaty w ustalonym terminie.

 

Cechy dobrego partnerstwa:

  • każdy z Partnerów zna swoją rolę, obowiązki i prawa
  • świadomość i odpowiedzialność podejmowanych decyzji
  • uczestnicy partnerstwa prowadzą stały dialog, na bieżąco wyjaśniają sobie wszystkie problemy
  • rzetelność i profesjonalizm we wzajemnej współpracy
  • każdy z uczestników partnerstwa czuje się w nim bezpiecznie
  • aktywności podejmowane przez partnerów powinny być ukierunkowane na integrację i rozbudowę dobrych relacji
  • istnieją znane wszystkim i lojalnie przestrzegane zasady i standardy współpracy
  • partnerstwo powstała w wyniku powziętych ustaleń w ramach których strony mogły wyrazić opinie oraz oczekiwania
  • partnerzy znają oczekiwania drugiej strony
  • uczciwość i zaufanie stanowiące podstawę etycznej działalności w biznesie

 Pamiętajmy !
Aby być magnesem dla innych Partnerów sam musisz być dobrym Partnerem.
Partnerstwo jest podstawą zbudowania trwałej relacji, która z kolei stanowi najlepszą kartę przetargową w zmaganiach z otaczającą konkurencją rynkową.