Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.

Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp. K.

Adres biura: ul. Kukuczki 5 lok. 16, 50-570 Wrocław

Kontakt: +48 71 740 00 61,  biuro@ebof.pl

Profil działalności: windykacja należności na każdym etapie: polubownym, sądowym, egzekucyjnym; obrót wierzytelnościami; usługi z zakresu detektywistyki oraz wywiadu gospodarczego; obsługa prawna przedsiębiorców.

www.ebof.pl

Inicjatywa  „Płace w terminie !” jest jak najbardziej zbieżna z Misją naszej spółki. Wynika to z tego, że daje pozytywny przekaz o korzyściach wynikających z regulowania własnych zobowiązań w terminie. Dotychczas praktykowane były pieczątki stawiane na fakturach, które raczej straszyły klientów a nie działały zachęcająco. EBOF od lat w swej działalności stawia na mediacje i partnerskie podejście przy dochodzeniu przeterminowanych należności.

Jacek Steckiewicz
Dyrektor Pionu Handlowego
Komandytariusz