Funkcja edukacyjna

Funkcja edukacyjna

W ujęciu ogólnokrajowym program Płacę w terminie! spełnia pionierskie zadanie zmiany mentalności biznesowej polskich przedsiębiorców w zakresie kultury płatniczej.

Oczekując określonych zachowań we wzajemnej relacji biznesowej musimy stale komunikować nasze oczekiwania, a poprzez konsekwentne przekazywanie informacji edukować. Program oraz hologram informują o podstawowej zasadzie w budowaniu partnerstwa (terminowa zapłata), a przez regularne stosowanie na każdym etapie współpracy systematycznie edukują.

Treść komunikatu kierowana do odbiorcy (płatnika), zawiera przekaz zgodny z oczekiwaniami każdego przedsiębiorcy. Prowadzi to do lepszego zrozumienia i utrwalenia konkretnej czynności jaką jest terminowa płatność. W efekcie uzyskujemy pozytywne zmiany w zakresie kultury płatniczej oraz wzajemne poszanowanie praw i obowiązków stron transakcji handlowej.