Funkcja informacyjna

Funkcja informacyjna

Program Płacę w terminie! jest miejscem skupiającym wiedzę i informacje na temat budowania trwałego partnerstwa,  znaczenia terminowej płatności w relacji biznesowej oraz pozytywnych skutków poprawy kultury płatniczej, zarówno w skali mikro (relacje kontrahentów) jak i makro (funkcjonowanie na rynku w danej branży).

Poprzez innowacyjną formę przekazu (hologram) głównego komunikatu programu informujemy co w budowanej relacji biznesowej jest dla nas ważne i jak rozumiemy wzajemne partnerstwo. Informacje przekazywane w całym programie bazują na pozytywnych wartościach, definiując fundament dla partnerstwa. Ponadto nie zawierają negatywnego elementu sankcjonującego, dzięki czemu partner nie jest z góry traktowany jako potencjalny nieterminowy płatnik. Taki model komunikacji stanowi zdecydowane odejście od dotychczas stosowanych narzędzi, np. pieczęci prewencyjnych z groźbą windykacji. Dodatkowo proponowane działania wspierają realny dialog, skutecznie obudowując nawiązaną relację handlową bez ryzyka jej pogorszenia.