Funkcja operacyjna

Funkcja operacyjna

Poprzez program oraz stosowane w nim rozwiązania uzyskujemy innowacyjne narzędzie wspierające budowanie pożądanej kultury płatniczej naszych odbiorców oraz niespotykany dotychczas sposób kreowania i umacniania obszaru prewencji stosowanej w organizacji.

Hologram poprzez swoją wyjątkową formę w efektywny sposób utrwala się w pamięci odbiorcy, zdecydowanie wyróżniając dokument płatniczy. Wpływa to bezpośrednio na podniesienie jego rangi w oczach płatnika i przesuwa go w hierarchii zobowiązań. Ważnym elementem całego modelu komunikacji z płatnikiem jest stałe zaproszenie do dialogu. Ma to znaczenie w szczególności w przypadku konieczności znalezienia rozwiązania dla braku terminowej zapłaty. Dodatkowo, ze względu na szczególną dbałość o utrzymanie partnerskich relacji, podstawowy komunikat zawiera podziękowanie za dokonanie terminowej płatność.