Biuro Rachunkowe Solus sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe Solus sp. z o.o.

Adres biura: ul. Rymarska 44/3, 53/206 Wrocław

Kontakt: 602 485 098,  biuro@solus.org.pl

Profil działalności: finanse, księgowość, controlling, doradztwo

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, usługi w zakresie prowadzenia kadr i płac, controllingu i sprawozdawczości a także szeroko pojętego doradztwa.  Pomagamy rozpocząć działalność, założyć spółkę, wybrać optymalną formę prawną, zbudować przejrzysty system informacyjno-sprawozdawczy w oparciu o potrzeby Klientów, przystosować programy sprzedażowe, magazynowe oraz produkcyjne tak by były spójne z systemem finansowo-księgowym, rozliczamy dotacje unijne, pomagamy w procesach windykacyjnych. Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, grupy kapitałowe a także fundacje. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność handlową, usługową a także produkcyjną. Dla naszych Klientów przygotowujemy sprawozdania finansowe na ich wewnętrzne potrzeby, ale także tworzymy pełną kwartalną sprawozdawczość w tym także sprawozdania skonsolidowane dla podmiotów notowanych na rynku Newconnect objętych obowiązkiem publikacji.

www.solus.org.pl

Na rynku problem terminowych płatności w relacjach B2B jest powszechny. Z pewnością istnieje wiele narzędzi, które mogą zmieniać tę sytuację. Jednak dopiero program innformaycjno-prewencyjny Płacę w terminie! wraz z innowacyjnymi hologramami pokazuje, że kulturę płatniczą i partnerstwo biznesowe można kształtować już od momentu wystawienia faktury i to bez uszczerbku na tak ważnych relacjach handlowych. Komunikacja oparta na pozytywnych wartościach i dialogu, bez elementów sankcjonujących to praktyczna zmiana obecnego kształtu kultury płatniczej, wpływająca na poprawę spływu należności. Popieramy tę inicjatywę i polecamy zastosowanie proponowanych w związku z nią rozwiązań – hologramów.

Prezes Zarządu – Magdalena Skirzewska-Nowak